Số 121: 10 sự kiện nổi bật của TAND năm 2021

16-01-2022 10:10
TAND đã đạt nhiều kết quả nổi bật; toàn hệ thống hoàn thành và đáp ứng yêu cầu Quốc hội và Tòa án đề ra.Truyền hình Tòa án nhân dân trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của hệ thống TAND trong năm 2021.

Khép lại năm 2021 đầy biến động với những khó khăn, thách thức lớn không chỉ riêng Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Đối với ngành Tòa án, đây cũng là một năm đáng nhớ với những sự kiện lớn, đồng hành cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, Tòa án đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, vị thế của Tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục