Cắt giảm 55% điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước

23-09-2017 11:00

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành phương án cắt giảm
675 trong tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương. Đây là con số cắt giảm lớn nhất trong lịch sử cắt giảm giấy phép con trong thời gian qua của các Bộ ngành và cao hơn dự kiến, cũng như đề xuất
ban đầu với 63 điều kiện kinh doanh.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm