Công khai bản án, quyết định của Tòa án để nhân dân kiểm tra, giám sát

23-07-2022 9:35
Qua hơn 5 năm thực hiện, việc công khai bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án đã đi vào nề nếp, có ý nghĩa sâu sắc, mang tính đột phá trong cải cách tư pháp, phù hợp với xu thế chung của tư pháp quốc tế; là một trong những công cụ hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của Tòa án.

 

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục