Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2024

05-10-2021 10:09
Ngày 4/10, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nhiệm kỳ 2020 – 2024) với hình thức trực tuyến. Việc tổ chức một sự kiện trực tuyến với sự tham dự của cổ đông trong bối cảnh dịch bệnh đòi hỏi tinh thần quyết tâm  vượt mọi thách thức của doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ sở hữu là Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội, Công ty đã thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2019 để tiếp tục làm thủ tục thoái vốn 24% vốn của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại Công ty chưa hoàn thành để tập trung cho việc chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước của doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tổng doanh thu đạt được trong năm 2020 là 19.763,35 tỷ đồng, đạt 85,67% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 3,9%.

Sau cổ phần hóa, Công ty có các nhà đầu tư và tổ chức bên ngoài tham gia mua cổ phần tương ứng với phần trăm tỷ lệ thoái vốn mà Nhà nước yêu cần, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước chiếm 75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, một lượng cổ phần ưu đãi do cán bộ, người lao động Công ty mua nên về cơ bản Công ty Sovilaco vẫn duy trì hoạt động tốt sau khi thoái vốn nhà nước đợt 1 với mô hình Công ty mới. Nguồn tài chính để hoạt động kinh doanh do Công ty tự chủ về dòng tiền và vốn. Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, mất cân đối. Các khoản nợ phải thu khó đòi vẫn chưa thu hồi.

Hoàn thiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán cho các nhà đầu tư và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco vào năm 2017.

Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, ông Huỳnh Ngọc Thông làm chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Trung là tổng giám đốc, và ông Lê Văn Huy làm trưởng ban kiểm soát của công ty.

Phỏng vấn: Ông Huỳnh Ngọc Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.

Những kết quả đạt được chưa cao so với những kế hoạch ban đầu, Tuy nhiên, với quyết tâm thể hiện sự nổ lực và cống hiến của hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ, người lao động trong nhiệm kỳ qua đã tạo bước chuyển kinh doanh thuận lợi với mô hình mới của Công ty, duy trì kết quả kinh doanh khả quan, bảo toàn vốn của nhà nước.

Thực hiện: Truyền hình Công lý

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm