Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình: Vừa thoái vốn đã phá hợp đồng?

14-11-2021 5:10
Được thực hiện theo chủ trương của chính quyền thành phố Ninh Bình, với công nghệ hiện đại, cơ sở vật chất khang trang đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân, thế nhưng Nhà máy nước BOO (đặt tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) của Công ty CP Địa ốc V.S.G lại đang đứng trước nguy cơ dừng hoạt động vì bị đối tác phá hợp đồng.

Cụ thể từ ngày 12/03/2018, Công ty CP V.S.G đã ký Hợp đồng BOO số 01/HĐ/NB-VSG với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình trong đó có điều khoản quy định rõ trách nhiệm của Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình trong việc kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận với Công ty CP VSG, kể cả sau khi Nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp này.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại văn bản có 887/UBND-VP4 ngày 19/12/2017 về việc đảm bảo hoạt động của Nhà máy nước BOO VSG nêu rõ: Giao Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình trong quá trình thực hiện việc thoái vốn nhà nước phải cập nhật, kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm mà Công ty đã thỏa thuận, cam kết với Công ty CP Địa ốc V.S.G về tiêu thụ nước sạch của Nhà máy nước BOO VSG, kể cả trong trường hợp Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể.

Ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ra thông báo số 08/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với nội dung: “Các đơn vị đang có hoạt động bán buôn, bán lẻ nước (Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình và Công ty Cổ phần Địa ốc V.S.G) giữ nguyên nội dung hợp đồng và các cam kết đã thực hiện.

Vậy nhưng ngay sau khi thoái vốn Nhà nước, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã không thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, không kế thừa các thoả thuận của Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG ngày 12/3/2018 đối với Nhà máy nước BOO.

Theo đó, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã ép giảm áp lực bơm, giờ bơm cấp nên dẫn đến khối lượng ngày một giảm, bình quân chỉ 5.180 m3/ ngày, không bằng khối lượng tiêu thụ của năm 2016 khi chưa có chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong khi đúng ra khối lượng tiếp nhận nước sạch tiêu thụ của Nhà máy nước BOO phải là 11.250 m3/ngày.

Không chỉ ép giảm lượng nước, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình còn tự hạ giá, không thanh toán cho Nhà máy nước BOO. Cụ thể, đơn giá được áp dụng tại thời điểm ký Hợp đồng BOO số 01/HĐ/NB-VSG là 5.892 đ/ m3. Tới ngày 16/9/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt điều chỉnh tăng giá nước sạch trên địa bàn, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đang được thực hưởng. Thế nhưng Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã ép đơn giá và chỉ thống nhất cho Công ty CP Địa ốc V.S.G tạm ứng với giá 3.600 đ/m3.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021 với 13 kỳ nước Công ty CP Địa ốc V.S.G đã xuất đủ hóa đơn GTGT và rất nhiều lần có văn bản đề nghị tạm ứng thanh toán nhưng Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình không chịu tạm ứng thanh toán với giá trị tạm ứng là 8.106.129.108 đ.

Đối với Nhà máy nước BOO VSG, nước sạch là nguồn thu duy nhất, quyết định sự sống còn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạ giá nước và không tạm ứng thanh toán đồng nghĩa doanh nghiệp thất thu, không đảm bảo chi phí đầu vào, phải đi vay để duy trì sản xuất làm chi phí càng tăng cao, chưa nói tới có lãi. Nhà máy được đầu tư theo sự kêu gọi của Cấp ủy Đảng – chính quyền thành phố và tỉnh Ninh Bình và đầu tư từ năm 2009 đến nay đã trên 10 năm vẫn chưa thu hồi vốn. Quan trọng nhất là việc UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình kế thừa nội dung Hợp đồng, nhưng doanh nghiệp này lại cố tình làm trái bằng cách giảm khối lượng tiêu thụ, hạ giá nước sạch và không chịu thanh toán cho Công ty CP Địa ốc V.S.G.

Đến bao giờ cơ quan chức năng thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mới vào cuộc, xử lý dứt điểm thực trạng trên để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, tích cực cho doanh nghiệp?

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm