Truyền hình TAND: Đẩy mạnh lộ trình xây dựng Toà án điện tử tại Việt Nam

11-06-2022 9:30
Triển khai thực hiện lộ trình xây dựng Toà án điện tử tại Việt Nam, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo Tòa án các cấp đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, từng bước hoàn thiện nền tảng pháp lý; xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển hạ tầng số; bảo đảm nguồn lực để vận hành Tòa án điện tử vào năm 2025, tiến tới xây dựng Tòa án số.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục