Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền khu vực miền Trung – Tây nguyên

28-06-2022 9:35
Để phản ánh kịp thời các mặt kinh tế, xã hội khu vực miền Trung- Tây nguyên, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Báo Công lý đã thành lập Văn phòng đại diện Truyền hình Tòa án nhân dân khu vực miền Trung- Tây nguyên để kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; nâng cao vị thế, vai trò của Tòa án nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục