Điểm báo 09/04/2018: Giám sát quyền lực với Đảng viên có chức vụ: Để “con voi” không chui lọt “lỗ kim”

09-04-2018 3:18

Từ những vụ việc cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát quyền lực đối với đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược đang đặt ra nhiều vấn đề. Với những cán bộ nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước – đặc biệt là những cán bộ công an từng đứng đầu cơ quan làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm thì nhận thức chắc chắn phải “chín”, phải sâu hơn, nhưng họ vẫn cố ý thực hiện.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm