Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

30-06-2021 12:10
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ chủ trì Hội thảo tham vấn “Đề án đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.
Thực hiện: Minh Giang – Hải Đăng – Thu Trang

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm