Đồng Tháp tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 thêm 10 ngày

05-09-2021 8:10
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9.

Ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/9.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

Thực hiện: Hải Đăng – Thu Trang; Nguồn: Tổng hợp

Tin liên quan

Cùng chuyên mục