Góp ý vào các Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật

30-09-2021 12:02
Để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp góp ý vào Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 201 của BLHS và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307, Điều 308 của BLHS. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp.

Dự thảo Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 201 của BLHS và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm 8 điều quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; xác định số tiền thu lợi bất chính để xử lý trách nhiệm hình sự; truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể; xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm; xác định tư cách tố tụng của người vay tiền; nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, đại diện Bộ Tư pháp và VKSNDTC đã đóng góp ý kiến nhằm làm rõ việc xác định số tiền thu lợi bất chính để xử lý trách nhiệm hình sự; về xử lý khoản tiền người phạm tội dùng để cho vay; về xác định tư cách tố tụng của người vay… Đối với từng vấn đề còn có nhiều ý kiến trái chiều, Chánh án TANDTC giao cho Vụ Pháp chế- Quản lý khoa học tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 201 của BLHS và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem xét, thông qua.

Đối với Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307, Điều 308 của BLHS. Dự thảo Nghị quyết có 7 điều, trong đó giải thích rõ vũ khí, vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, vũ khí có tính năng tác dụng như súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Dự thảo Nghị quyết cũng hướng dẫn về một số tình tiết là dấu hiệu định tội; tình tiết định khung hình phạt; truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác…

Góp ý vào các nội dung của Dự thảo Nghị quyết, cơ bản các thành viên Hội đồng Thẩm phán và đại diện Bộ Tư pháp, VKSNDTC đồng tình. Tuy nhiên, về xác định số lượng vật phạm pháp là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ cần quy định cụ thể số lượng vật phạm pháp tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc hướng dẫn về hành vi phá hủy vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự cần được quy định cô đọng hơn để bảo đảm áp dụng pháp luật được thống nhất, đúng người, đúng tội.

Trên cơ sở các ý kiến, Vụ Pháp chế- Quản lý khoa học sẽ tiếp tục chỉnh sửa bổ sung để Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua trong phiên họp tiếp theo.

Thực hiện: Quang Huy – Hải Đăng – Trâm Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm