Hội nghị Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027

19-07-2022 5:10
Thực hiện Công văn số 49-CV/ĐU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp; Kế hoạch số 145-KH/ĐTNK-TCKT ngày 27/9/2021, Hướng dẫn số 32-HD/ĐTNK-TCKT ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn TANDTC về việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp.
Thực hiện: Đoàn Thanh niên Báo Công lý

Tin liên quan

Cùng chuyên mục