Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045″

23-09-2021 12:33
Ngày 23/9/2021, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng TANDTC tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC, Trưởng ban Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập, các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, đại diện Ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện các đơn vị của TANDTC.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, cải cách tư pháp trong TAND là con đường tất yếu, lâu dài để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra và đáp ứng sự mong đợi của nhân dân vào một nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng cũng như đứng trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiến đến xây dựng nền tư pháp nước nhà tương đồng với trình độ phát triển chung của thế giới và thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, TANDTC nghiên cứu, xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất thông qua kế hoạch xây dựng đề án, đề cương đề án, nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu đã thể hiện nhất trí cao về các vấn đề lớn của đề án; dự thảo kế hoạch và dự thảo đề cương đề án, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn chưa rõ cần nghiên cứu, hoàn thiện. Trong đó cần làm rõ nội hàm quyền tư pháp, chủ thể thực hiện quyền tư pháp và đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp; Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án để bảo đảm thực hiện nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; Xây dựng thiết chế để bảo vệ quyền uy tư pháp, bảo đảm chế độ, tiền lương, bảo vệ Thẩm phán; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử; Xây dựng nền tảng hình thành Tòa án điện tử; Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực giữa Tòa án và các cơ quan nhà nước…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cải cách tư pháp trong hệ thống TAND; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho Tòa án xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đây là cơ sở để TANDTC nghiên cứu đưa ra những đề xuất, kiến nghị mang tính căn cơ để triển khai thực hiện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Vì vậy, các nghiên cứu, đề xuất phải mang tính bao quát, có chiều sâu, toàn diện; không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà bảo đảm dự đoán cả sự phát triển của môi trường pháp lý trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình giao cho Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để triển khai các bước tiếp theo của đề án. Đồng thời Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm