Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

29-08-2021 10:37
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp Phiên thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” và Báo cáo xin ý kiến về chủ trương ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại Tòa án, do Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trình.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo xem xét, đánh giá đối với Đề án “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại Toà án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Theo đó, hiện nay toàn quốc có 16.913 hội thẩm nhân dân và 386 hội thẩm quân nhân. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội thẩm đã tham gia xét xử sơ thẩm 998.257 vụ án. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Hội thẩm còn tản mạn, chưa đầy đủ, một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn; chưa phản ánh đúng vị trí, vai trò của nhân dân trong tham gia hoạt động xét xử.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội thẩm, Đề án đề ra 8 giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế Hội thẩm tham gia xét xử tại Toà án, nâng cao hiệu quả nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quyền lực tư pháp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, phù hơp với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Đối với Báo cáo xin ý kiến về chủ trương ban hành Quy chế tổ chức phiên toà xét xử trực tuyến tại Toà án, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cho biết: thời gian gần đây dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, do thực hiện giãn cách xã hội, nhiều Toà án không thể đưa vụ án ra xét xử theo thời gian luật định. Căn cứ vào vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, Toà án nhân dân tối cao đã chủ động xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức xét xử trực tuyến trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tại Phiên họp, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình bày tỏ: Việt Nam đã tham gia Hội đồng Chánh án khu vực châu Á- Thái Bình Dương, nhiều nước trong khu vực đã tổ chức trực tuyến với nhiều loại án khác nhau. Việc thực hiện xét xử trực tuyến vẫn bảo đảm nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và bảo đảm nguyên tắc tố tụng. Nếu làm được thì đáp ứng thực tiễn hiện nay, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, xét xử trực tuyến là vấn đề mới, pháp luật hiện hành chưa có quy định về hình thức xét xử trực tuyến và cách thức tổ chức phiên toà xét xử trực tuyến; việc xét xử liên quan đến nhiều quy định của pháp luật tố tụng hiện hành, tác động đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đề nghị Toà án nhân dân tối cao cần tổ chức xin ý kiến chính thức của các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc xét xử trực tuyến trước khi xem xét, cho ý kiến về chủ trương này.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm