Phóng sự: Hệ thống Tòa án nhân dân chủ động hợp tác quốc tế để hội nhập

07-11-2021 10:44
Bám sát vào định hướng, chủ trương lớn về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, giai đoạn từ năm 2007 đến 2016, TANDTC đã hoàn thiện bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn công tác đối ngoại trong nội bộ. Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc độc lập về chủ quyền và định hướng XHCN, TANDTC đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực thực hiện chính sách đối ngoại theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và TAND Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục