Phóng sự: Hệ thống Tòa án nhân dân làm tròn sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

06-09-2020 3:32

Trải qua 75 năm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, TAND, TAQS các cấp đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm