Phóng sự: Nhiệm kỳ 2016-2021 hệ thống Tòa án nhân dân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Quốc hội giao cho

18-07-2021 10:21
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết trong đó đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đối với hệ thống Tòa án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, kế thừa và phát huy những kết quả hoạt động của các nhiệm kỳ trước, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các Tòa án các cấp chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Quốc hội giao cho.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

 

 

 

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm