Phóng sự: Trợ lý ảo – Bách khoa toàn thư về pháp luật, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ Tòa án

07-08-2022 9:38
Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm “Cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, nhưng thuận tiện…”, “Đổi mới việc tổ chức phiên toà xét xử” và “Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp”.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục