Số 115: Công tác cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân có vai trò quyết định

24-10-2021 9:00
Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, hệ thống TAND đã chủ động tập trung nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao các mặt hoạt động, đặc biệt là nâng cao chất lượng xét xử, góp phần quan trọng cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp. Tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của TANDTC, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương khẳng định: Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, trong đó công tác cải cách tư pháp của TAND có vai trò quyết định- vì Tòa án là cơ quan giữ vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, nơi thể hiện kết quả hoạt động cuối cùng của công tác tư pháp. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự “Công tác cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân có vai trò quyết định” do Truyền hình Tòa án nhân dân thực hiện.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm