Số 117: Hệ thống Tòa án nhân dân đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật

21-11-2021 10:47
Trong tiến trình cải cách tư pháp, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước, Quốc hội đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác công tác xây dựng pháp luật và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, trong những năm qua Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thẩm phán TANDTC luôn chủ động trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho Tòa án các cấp hoạt động hiệu quả, làm tốt
nhiệm vụ thực hiện quyền tư pháp; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự “Hệ thống Tòa án nhân dân đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật” do Truyền hình TAND thực hiện.

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm