Số 118: Triển khai xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên

05-12-2021 10:52
Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia nhiều văn kiện quốc tế về quyền trẻ em và từng bước nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật tư pháp người chưa thành niên. TANDTC đã nghiên cứu chế định này và tổ chức nhiều hội thảo trong nước để lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành, đồng thời tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên.

Việc xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên tham khảo có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài; bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việc có một đạo luật về Tư pháp người chưa thành niên giúp cho việc giải quyết các vụ việc đối với người chưa thành niên được nhanh chóng và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự chuyên đề “Triển khai xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên do Truyền hình Tòa án nhân dân thực hiện.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm