Số 119: Tòa án các cấp thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

19-12-2021 10:33
Trong những năm qua, Tòa án các cấp đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ tạo sự đồng thuận cao; giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, Tòa án các cấp đã giảm được 1.664 người (đạt tỷ lệ 10,9%).

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự chuyên đề “Tòa án các cấp thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” do Truyền hình Tòa án nhân dân thực hiện.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm