Số 124: Những thành tựu nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống Tòa án thời gian qua

27-02-2022 10:32

Tòa án nhân dân các cấp đã quán triệt và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số là giải pháp then chốt để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác Tòa án, từ đó hỗ trợ các Thẩm phán hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục