Số 125: Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

13-03-2022 10:32
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, cùng các giải pháp đột phá, sự đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và căn cứ các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 cũng như các nội dung Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Toà án nhân dân tối cao năm 2020, các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm