Số 74: Nâng cao vị thế, uy tín của Tòa án nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên trên thế giới

05-04-2020 5:54

Nhận thức sâu sắc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập, hệ thống TAND đang có những bước đi thích hợp, vững chắc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Tòa án các nước; sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng công tác của TAND các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục