Số 116: Hệ thống Tòa án nhân dân chủ động hợp tác quốc tế để hội nhập

07-11-2021 10:44
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương, tích cực tham gia vào các diễn đàn tư pháp lớn của thế giới và các định chế tài phán quốc tế, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Tòa án các nước, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng công tác của TAND các cấp đang được hệ thống TAND triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Những kết quả đạt được ở lĩnh vực hợp tác quốc tế đã củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác của TAND nước ta với Tòa án các nước, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng như các điều kiện vật chất phục vụ tốt hơn hoạt động của TAND; nâng cao vị thế, uy tín của TAND Việt Nam trong khu vực và trên trên thế giới.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự “Hệ thống Tòa án nhân dân chủ động hợp tác quốc tế để hội nhập” do Truyền hình TAND thực hiện.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục