Thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

28-07-2021 12:35
Sau khi Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội; nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

472/476 Đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chiếm tỷ lệ 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thuỳ và bà Đào Thị Minh Thuỷ làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao./.

Thực hiện: Hải Đăng – Thu Trang; Nguồn: Truyền hình Quốc hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục