Tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014

14-05-2022 9:30
Để có cơ sở sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập trong thi hành Luật. Trên cơ sở đó Tòa án nhân dân tối cao đề xuất, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng cải cách tư pháp trong giai đoạn tới.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục