Tòa án nhân dân tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng

08-04-2019 5:23

(TRUYỀN HÌNH TAND) – Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đạo luật để phòng, chống tham nhũng. Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp quy định “là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”, trong công tác phòng, chống tham nhũng, Tòa án nhân dân luôn chủ động, tích cực, đi đầu thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Luật phòng, chống tham nhũng.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm