Tòa án nhân dân tối cao tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19

27-05-2021 3:15
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống Covid-19 là giải pháp hữu hiệu đang được nhiều cơ quan, tổ chức đẩy mạnh triển khai. TANDTC trong thời gian qua cũng đã đẩy mạnh áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch covid-19.
Thực hiện: Hải Đăng – Thu Trang; (Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm