Triển khai xây dựng nội dung phần mềm Trợ lý ảo giúp việc cho Thẩm phán

29-08-2021 10:40
Chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử là xu thế toàn cầu. Đối với Tòa án, xây dựng Tòa án điện tử là xu thế tất yếu trong “thời đại số” để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bắt kịp với nền tư pháp văn minh của thế giới. Đây cũng chính là việc thực hiện cam kết của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tại Hội nghị Chánh án các nước ASEAN đó là đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng Tòa án điện tử.

Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng Tòa án điện tử luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án. Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo đầu tư xây dựng và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, tạo ra những đột phá lớn trong hoạt động của Tòa án.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Tòa án. Tuy nhiên, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin- là một bước trong tiến trình xây dựng Tòa án điện tử, khi triển khai trên thực tế còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế nhất là về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin.

Để kịp thời thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 và đạt được mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Thông tin- Truyền thông đã tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số và định hướng xây dựng Tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” nhằm đưa ra các định hướng chiến lược xây dựng Tòa án điện tử; đồng thời trang bị cho cán bộ, công chức kiến thức để chủ động tham gia vào công cuộc xây dựng Tòa án điện tử.

Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Thông tin- Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp trong công tác chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Bộ Thông tin- Truyền thông đã giao cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và đội ngũ những chuyên gia của Tòa án ứng dụng triệt để cuộc cách mạng 4.0, nâng cao chất lượng của hoạt động tư pháp để phát triển Tòa án điện tử trong tương lai hướng đến việc thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Theo đó, toàn bộ hoạt động của Tòa án được công khai, minh bạch, rõ ràng giúp người dân dễ dàng tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết vụ án và các công việc của Tòa án “Mọi lúc – Mọi nơi – Mọi phương diện”.

Vừa qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội cho biết, trong thời gian qua, Viettel được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện tại, Tòa án nhân dân tối cao và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đang tập trung hoàn thiện nền tảng pháp lý; xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử; đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin hiện có; phát triển hạ tầng số; phát triển các hệ thống công nghệ thông tin số; cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ vụ án và các dịch vụ công của Tòa án; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, chuyển đổi số đã dần trở thành xu thế không thể đảo ngược, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có, gắn với đó là những thách thức và yêu cầu phải tự điều chỉnh. Chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà quan trọng hơn là chuyển đổi về tư duy thiết kế và nội dung chính sách ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Hệ thống TAND nói riêng và cả hệ thống chính trị của Việt Nam buộc phải tự đổi mới để thích ứng được xu thế toàn cầu. Cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chính là chuyển đổi số với sự tích hợp của số hóa, kết nối, siêu kết nối và xử lý dữ liệu thông minh. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao sự phối hợp giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của sự phát triển Tòa án Việt Nam trong quá trình xây dựng Tòa án điện tử, hướng tới chuyển đổi số, góp phần hoàn thành Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia định hướng đến năm 2030.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, đội ngũ chuyên gia hàng đầu về điện tử viễn thông và kinh nghiệm sẵn có trong việc xây dựng, phát triển chuyển đối số, Tập đoàn Viettel sẽ giúp cho Tòa án nhân dân tối cao nhanh chóng xây dựng thành công Tòa án điện tử, Toà án số trong thời gian ngắn nhất theo kế hoạch hai bên đã đề ra.

Viettel cam kết đồng hành, hợp tác chặt chẽ cùng với Tòa án nhân dân tối cao trên mọi phương diện, đưa ứng dụng công nghệ hiện đại nhất của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mà Viettel làm chủ vào các giải pháp chuyển đổi số áp dụng tại Tòa án nhân dân tối cao. Viettel mong muốn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao và Toà án các cấp cử đầu mối phối hợp với Viettel trong từng hạng mục cụ thể để các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về chuyển đổi số tại Tòa án nhân dân tối cao theo đúng tiến độ đề ra.

Để xây dựng Toà án điện tử, đảm bảo phù hợp với các quy trình, nghiệp vụ quản lý của Toà án, đáp ứng các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu và về kết nối, Viettel tập trung tư vấn, nghiên cứu, xây dựng, phát triển và triển khai thử nghiệm các nội dung. Đồng thời đào tạo nâng cao trình độ về lĩnh vực an toàn, an ninh mạng; quản trị hệ thống công nghệ thông tin; lập trình, phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cho kỹ sư tin học của các Tòa án.

Hiện nay, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 260/QĐ thành lập Tổ biên tập và cập nhật thông tin, dữ liệu cho phần mềm Trợ lý ảo; tổ chức phiên họp phân công nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu cho phần mềm Trợ ký ảo. Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đang xây dựng một phần mềm Trợ lý ảo có chức năng như một Thư ký ảo để giúp việc cho Thẩm phán các Tòa án. Phần mềm này sẽ được áp dụng trong toàn hệ thống Tòa án.

Theo lộ trình đặt ra, phần mềm Trợ lý ảo được xây dựng trong 2 giai đoạn. Phần mềm này sẽ bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tra cứu thông tin như: Hỏi đáp về văn bản pháp luật; Hỏi đáp về Án lệ; Hỏi đáp một số tình huống pháp lý thông dụng, cơ bản… Trong mỗi giai đoạn từ triển khai thử nghiệm; tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa phần mềm; quá trình vận hành đến hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật; các câu hỏi, trả lời về tình huống pháp lý, hành vi bao trùm trên các lĩnh vực và cho đến giai đoạn Thiết kế mở rộng đối tượng đảm bảo chính xác, đầy đủ và đúng quy định, đúng lộ trình. Phần mềm Trợ lý ảo đóng vai trò như một Thư ký riêng trợ giúp cho các Thẩm phán theo dõi, quản lý được toàn bộ công việc và hỗ trợ Thẩm phán trong quá trình giải quyết các vụ án.

Nhằm thực hiện đúng lộ trình triển khai thực hiện Tòa án điện tử, Tòa án nhân dân tối cao đang hoàn thiện nền tảng pháp lý; xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử; đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin hiện có; triển khai một số nhiệm vụ trong hạng mục phát triển hạ tầng số; bảo đảm nguồn lực triển khai Tòa án điện tử. Các giai đoạn tiếp theo, tập trung hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng số trong toàn hệ thống Tòa án; phát triển các hệ thống công nghệ thông tin số, cơ sơ dữ liệu quốc gia về hồ sơ vụ án và các dịch vụ công của Tòa án; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; triển khai đồng bộ các hoạt động tố tụng; hoàn thiện Tòa án điện tử, tiến tới xây dựng Tòa án số để kịp thời thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 và bắt kịp với nền tư pháp văn minh của thế giới trong thời đại số.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm