Truyền hình TAND số 12: Tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến là tiêu chí để bình xét thi đua

17-09-2022 9:15
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện trên toàn quốc đã phối hợp với các cơ quan tố tụng tổ chức xét xử hàng nghìn vụ án bằng hình thức trực tuyến. Kết thúc năm công tác của Tòa án vào ngày 30/9/2022, mỗi đơn vị phải tổ chức được từ 3 phiên tòa trực tuyến trở lên. Đây là tiêu chí bắt buộc để bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2022 đối với các Tòa án.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục