Truyền hình TAND số 19: Hệ thống Tòa án hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Truyền hình Tòa án nhân dân - 25/12/2022 - 05:16
Năm 2022, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các Tòa án đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội đề ra. Năm 2023, TANDTC xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” nhất là các nội dung về cải cách tư pháp, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của TAND.
Chia sẻ ý kiến của bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO