Truyền hình TAND: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử

28-05-2022 9:30
Những năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Gia Lai hoạt động trong bối cảnh thiếu biên chế, trong khi đó số lượng các vụ, việc phải giải quyết ngày càng gia tăng đã tạo áp lực rất lớn đối với các mặt hoạt động, nhất là công tác xét xử. Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và TANDTC về cải cách tư pháp, TAND hai cấp tỉnh Gia Lai đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; áp dụng nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục