Truyền hình Tòa án nhân dân số 107: Đổi mới và hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

04-07-2021 10:28
Hội thẩm là người đại diện cho nhân dân, được bầu theo quy định của pháp luật để tham gia xét xử những vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền của Tòa án, thể hiện bản chất nhà nước là của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong những năm qua, Hội thẩm nhân dân đã tham gia rất tích cực vào công tác xét xử của Tòa án, đảm bảo cho vụ án được xét xử công bằng, khách quan. Mặc dù chế định về Hội thẩm nhân dân không ngừng được hoàn thiện, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

 

 

 

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục