Số 108: Nhiệm kỳ 2016-2021 hệ thống Tòa án nhân dân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Quốc hội giao cho

18-07-2021 10:21
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết trong đó đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đối với hệ thống Tòa án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, kế thừa và phát huy những kết quả hoạt động của các nhiệm kỳ trước, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các Tòa án các cấp chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Quốc hội giao cho.

Ngày 8-4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án TANDTC nhiệm kì 2011-2016. Tiếp theo, ngày 27-7-2016, Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp tục được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021. Trước Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Phát biểu trước Quốc hội ngay sau lễ nhậm chức, nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Quốc hội và cử tri, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nguyện đem hết sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó. Là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, sẽ cùng tập thể lãnh đạo T TANDTC phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao kỷ luật, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính; thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình mong muốn Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của Tòa án các cấp, cùng chung tay xây dựng TAND trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đảm nhiệm chức vụ diễn ra trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến vẫn phức tạp; các tranh chấp dân sự, các vụ, việc hôn
nhân – gia đình và các khiếu kiện, hành chính tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, các TAND, TAQS phải thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế nên áp lực công việc đối với các Tòa án là rất lớn. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Tòa án các cấp đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều biện pháp đột phá, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về triển khai mô hình tổ chức Tòa án 4 cấp theo Luật Tổ chức TAND năm 2014, TANDTC đã triển khai thành lập hệ thống Tòa án 04 cấp và hoạt động ổn định, thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các TAND cấp tỉnh đã phát huy được tính ưu việt của mô hình tổ chức Tòa án mới. Song song đó, TAND, TAQS các cấp cũng được tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư xây dựng trụ sở, Tòa án đã hoàn thành đầu tư, xây dựng trụ sở 03 Tòa án nhân dân cấp cao, 21 TAND cấp tỉnh, 49 TAND cấp huyện. Các công trình của Tòa án uy nghi, bề thế, tạo ra diện mạo mới, chấm dứt thời kỳ các Tòa án cấp huyện đi thuê trụ sở, cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của toàn hệ thống.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ, hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ về bố trí nguồn vốn, TANDTC đã tổ chức xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc mới tại số 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một công trình hiện đại, tạo nên sự uy nghiêm, xứng tầm là cơ quan xét xử cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Hoàn thiện đề án “Trang bị phương tiện làm việc của hệ thống Tòa án giai đoạn III” và được Chính phủ phê duyệt Đề án trang bị tài sản, phương tiện làm việc cho các Tòa án giai đoạn IV (năm 2019-2023).

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, TANDTC đã tổ chức các kỳ thi quốc gia và tuyển chọn được những người đủ tiêu
chuẩn để trình Chủ tịch nước xem xét, bổ nhiệm Thẩm phán. Với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, TANDTC đã tuyển dụng những người có trình độ Tiến sỹ luật hoặc Thủ khoa các trường đào tạo chuyên ngành luật trong nước và những người đạt Bằng giỏi chuyên ngành luật ở nước ngoài; tổ chức thi nâng ngạch, thi tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp vụ theo chủ trương thí điểm của Bộ Chính trị; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, cán bộ, công chức bám sát yêu cầu thực tiễn với nhiều hình thức đa dạng; tổ chức nhiều khoá tập huấn định kỳ qua hệ thống truyền hình trực tuyến đến 778 điểm cầu trong hệ thống Tòa án với sự tham gia thường xuyên của trên 10.000 cán bộ có chức danh tư pháp.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, TANDTC đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức- cán bộ và đề ra 14 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử; tổ chức lại các Tòa chuyên trách; đổi mới thi tuyển chọn nâng ngạch Thẩm phán và các chức danh tư pháp; đề ra những tiêu chí để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đánh giá phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng đội ngũ Hội thẩm nhân dân đã đảm bảo đủ số lượng, được bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả. Hiện nay đã có 16.913 Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân đáp ứng yêu cầu công tác xét xử.

Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, Ban cán sự đảng TANDTC và các tổ chức Đảng của TAND, TAQS các cấp đã tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. TANDTC và các TAND địa phương đã làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp các cấp. Kết quả tại Đại hội đảng các cấp đã giới thiệu và được Đại hội tín nhiệm bầu 677 Thẩm phán tham gia cấp ủy, đạt tỷ lệ gần 90%. Đây là tỷ lệ tham gia cấp ủy cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ, qua đó khẳng định vị thế và sự tín nhiệm của Đảng, nhân dân với Tòa án. Để tăng cương công tác quản lý cán bộ, Chánh án TANDTC đã ban hành và triển khai thực hiện Quy định số 120 về “Xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND”; ban hành “Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán”; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 68 đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra xét xử tại các Tòa án nhân dân cấp cao, 95 TAND cấp tỉnh và 220 TAND cấp huyện để phát hiện, xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các Tòa án.

Đối với công tác xây dựng thể chế và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, TANDTC đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, sửa đổi nhiều Bộ luật, 60 dự án luật, pháp lệnh; ban hành 24 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các đạo luật, 5 Thông tư. TANDTC tổ chức thành công thí điểm đổi mới, hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự,
khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TANDTC. Hiện nay đã công bố được hơn 680.000 bản án, quyết định với tổng lượng truy cập để tìm hiểu về các bản án là hơn 100 triệu lượt và hàng chục nghìn ý kiến bình luận, góp ý đối với các bản án, quyết định. Trong công tác phát triển án lệ, đã có 43 án lệ được công bố và có trên 1.000 vụ án viện dẫn án lệ trong xét xử. Thực hiện đổi mới tổ chức phiên tòa, TANDTC đã triển khai thực hiện mô hình phòng xử án mới tại các Tòa án địa phương trên toàn quốc; vị trí của Kiểm sát viên và Người bào chữa ngang bằng nhau; vành móng ngựa trong các phiên tòa hình sự trước đây được thay thế bằng “Bục khai báo”. Đối với các vụ án về gia đình và người chưa thành niên, các Tòa án đã bố trí phòng xử án thân thiện, phù hợp với các nguyên tắc quy định của pháp luật. Cùng với đó, Tòa án nhân dân tối cao đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử mới của Thẩm phán TAND các cấp.

Nhằm nâng cao chất lượng bản án, quyết định, các Tòa án cũng thường xuyên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp để các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, rút kinh nghiệm từ chính thực tiễn xét xử, giải quyết các loại vụ việc. Đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức 25.697 “Phiên tòa rút kinh nghiệm”, mỗi phiên tòa này đều là bài học bổ ích, thiết thực cho Thẩm phán, Kiểm sát viên. Trong nhiệm kỳ, công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án được triển khai có hiệu quả, chuẩn hoá quy trình xử lý công việc gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Thành lập bộ phận hành chính tư pháp tại các Tòa án; phát triển các ứng dụng về hệ thống truyền hình trực tuyến tới 778 điểm cầu để phục vụ hội nghị, giao ban, quản lý, điều hành; ứng dụng gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ qua mạng và bằng phương tiện điện tử…. góp phần nâng cao hiệu quả công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận Toà án.

Học viện Toà án cũng được hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự; hoàn chỉnh Bộ giáo trình các môn học và Bài giảng chuyên biệt về cải cách tư pháp; tăng cường thực hành diễn án, nâng cao năng lực thực tiễn cho học viên, sinh viên. Thực hiện Đề án mở rộng Học viện Tòa án, cơ sở vật chất của Học viện như giảng đường, thư viện, ký túc xá, phòng thể chất, phòng diễn án… ngày càng khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng cao.

Về công tác hợp tác quốc tế của Tòa án trong nhiệm kỳ cũng được mở rộng và tăng cường. TANDTC Việt Nam đã tham gia nhiều hội nghị, diễn đàn quốc tế quan trọng, thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN. Chánh án TANDTC đã tích cực tham gia và trao đổi về các chủ đề chung cùng với người đứng đầu cơ quan tư pháp của các nước tại các diễn đàn khu vực Đông dương, ASEAN, Châu Á-Thái Bình Dương, diễn đàn Tư pháp quốc tế, Hội nghị Toà án các nước nói tiếng Pháp… Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng toàn cầu, vượt qua mọi khó khăn, TANDTC Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ 8 bằng hình thức trực tuyến và đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Bên cạnh đó, TANDTC cũng đã thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác nước ngoài. Các hoạt động này đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng và năng lực của cán bộ Toà án. Đồng thời tăng cường, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Do triển khai và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành, đặc biệt là giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, giữa TANDTC và các Tòa án với các địa phương, các cơ quan trong khối nội chính, nên nhiệm kỳ 2016-2021 hệ thống TAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội giao với chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ qua, Tòa án các cấp đã xét xử nhiều vụ phạm tội tham nhũng lớn xảy ra tại các ngân hàng, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn. v.v… Các vụ án tham nhũng, Hội đồng xét xử đã chủ động kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi khác nếu có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật, không để sót lọt tội phạm. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Tòa án các cấp đã chủ động tham gia phòng chống Covid-19. Các Tòa án vừa thực hiện giãn cách xã hội, nhưng cũng đưa ra xét xử kịp thời, xét xử theo thủ tục rút gọn nhiều vụ án liên quan đến đầu cơ các mặt hàng y tế thiết yếu để trục lợi; đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng; hành vi làm lây lan dịch bệnh; tổ chức nhập cảnh trái phép; tham nhũng trong mua trang bị thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các Tòa án đã đã giải quyết được 2,4 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Các vụ án hình sự đạt tỷ lệ 99,5%;
đã giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đạt tỷ lệ 97,3%, đã xét xử các vụ án hành chính đạt tỷ lệ 89,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Việc giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, vụ án hành chính bảo đảm khách quan, đúng pháp luật. Đối với các TAQS, đã chủ động nắm bắt tình hình, đề ra và thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng xét xử các vụ án đã được nâng lên, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Ban cán sự đảng TANDTC, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao cho.

Cùng với hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao cho, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin tuyên truyền TAND đã làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo,
định hướng các đơn vị thông tin, truyền thông của Toà án; Ký kết quy chế phối hợp, mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tin, truyền thông ngoài hệ thống Tòa án. Nhiều chuyên trang, chuyên mục mới đã được xây dựng trên các ấn phẩm của Báo Công lý, Tạp chí TAND; xây dựng Chương trình Truyền hình TANDT phát sóng thường kỳ trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bên cạnh đó, TANDTC đã xuất bản cuốn sách “Xây dựng TAND trở thành biểu tượng của Công lý, Lẽ phải và Niềm tin”; tổ chức Truyền hình trực tiếp các đêm giao lưu nghệ thuật “Biển đảo quê hương” tại Hà Nội và “Xuân Biên cương” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm Đoàn công tác của Tòa án nhân dân đã đến với các lực lượng tại quần đảo Trường Sa, đảo Thổ Châu, các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng và bà con nhân dân vùng biên giới để trao quà, xây nhà tình nghĩa; tặng quà tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ canh giữ hải đảo, biên giới quê hương, góp phần làm tốt công tác hậu phương quân đội, lan tỏa tình cảm ấm áp của người cán bộ Tòa án trong lòng nhân dân và xã hội.

Nhân Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, TANDTC phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, sản xuất và phát sóng bộ phim truyền hình “Lựa chọn số phận” 72 tập, được đông đảo khán giả xem truyền hình đón nhận. Xây dựng bộ phim tài liệu kỷ niệm 75 năm thành lập TAND; phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất 3 tập phim tài liệu “TAND xét xử những vụ án điển hình”; tổ chức thành công cuộc thi sáng tác Thơ, Truyện ngắn, ký sự về Tòa án nhân dân; Các phong trào thi đua yêu nước tại các TAND, TAQS trong nhiệm kỳ qua đã được đổi mới theo hướng thiết thực, kịp thời, bám sát các hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Tại Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ IV với chủ đề “Vì Công lý” và Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND, TANDTC vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập. TAQS Trung ương được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.

Để có chiến lược thực hiện cải cách tư pháp trong giai đoạn tiếp theo, TANDTC đã tổ chức hội thảo Chiến lược cải cách tư pháp trong TAND giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045
nói riêng và nền tư pháp nói chung; trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014 để bảo đảm hoạt động của TANDTC đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Cán sự đảng TANDTC đã xây dựng và đang hoàn thiện “Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy TAND bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng”; “Đề án đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; “Đề án xây dựng Luật bảo vệ người dưới 18
tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt” và định hướng xây dựng Tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trải qua mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm kỳ, TAND đều ghi dấu ấn với những đổi mới tích cực, đạt những thành tựu mới, những kết quả nổi bật về tổ chức và hoạt động. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 31/1/2021, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị. Tiếp theo, tại cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 9/4/2021, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC được Bộ Chính trị phân công tiếp tục tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp tục được cử tri bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, đưa đất nước phát triển mạnh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, với trách nhiệm là Chánh án TANDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, tiếp tục xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Nhiệm kỳ mới 2021-2026, hệ thống TAND tiếp tục thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận khoa học với thực tiễn hoạt động tư pháp, đề ra những giải pháp
thiết thực chắc chắn mang lại những thành tựu vượt bậc. Với sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của cấp ủy các địa phương, các Ban, Bộ, Ngành và của cả hệ thống chính trị, hệ thống TAND sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Quốc hội giao cho, khẳng định được vị thế của TAND trong hệ thống chính trị.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm