Truyền hình Tòa án nhân dân số 109: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình – Người “tận tâm, cống hiến”

01-08-2021 10:30
Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, trong nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, hoạt động của hệ thống Tòa án đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Với bề dày kinh nghiệm và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận khoa học với thực tiễn hoạt động tư pháp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp tục được Quốc hội khóa XV tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ mới của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình với đầy thách thức, đặc biệt là thực hiện mục tiêu kép trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng vẫn phải duy trì, đảm bảo hoạt động của hệ thống Tòa án, đảm bảo các chỉ tiêu công tác mà Quốc hội đề ra, nhưng chắc chắn sẽ là nhiệm kỳ đạt được nhiều thành tựu, làm tròn sứ mệnh của cơ quan thực hiện quyền tư pháp; xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, và nhân dân tin tưởng giao phó, không chỉ là vinh dự đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Hòa Bình mà còn là niềm tự hào, niềm vui chung của tập thể lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hệ thống TAND.

Nhắc đến những kết quả, thành tích chung của hệ thống TAND trong nhiệm kỳ 2016-2021, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của cá nhân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình- người lãnh đạo uy tín, mẫu mực, trách nhiệm, tận tâm, không ngừng sáng tạo và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của hệ thống TAND và được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hệ thống TAND đánh giá cô đọng trong bốn từ “Tận tâm, Cống hiến”.

Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2016-2021 trước Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nguyện đem hết sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó. Là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, sẽ xây dựng TAND trong sạch và liêm chính; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng TAND trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, hàng năm, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án; yêu cầu các Tòa án chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc tổ chức công tác xét xử, cũng như công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán, Chánh án TANDTC đã ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các TAND. Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tòa án là giải pháp then chốt, đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Chánh án TANDTC đã thực hiện nghiêm các quy định về tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, Thẩm phán; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn để phát huy năng lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND bảo đảm kỷ cương và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Song song đó, Chánh án TANDTC xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp theo từng giai đoạn; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn qua hệ thống truyền hình trực tuyến cho toàn hệ thống, khuyến khích việc tự học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ thông qua hoạt động rút kinh nghiệm công tác xét xử.

Trong công tác xây dựng pháp luật, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ, lãnh đạo TANDTC đã tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo như: tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ; thiết lập hộp thư điện tử để tiếp nhận những vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ của các Tòa án; ban hành các Tập giải đáp vướng mắc nghiệp vụ để các Tòa án tham khảo, vận dụng. Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Hội đồng Thẩm phán TANDTC và Thẩm phán Tòa án các cấp để trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử; xây dựng Trang tin về án lệ trên internet để tạo diễn đàn bình luận, tiếp nhận và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động phát triển án lệ.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tranh chấp dân sự, đối thoại khiếu kiện hành chính, Chánh án TANDTC tăng cường tập huấn chuyên sâu về kỹ năng hòa giải, đối thoại đối với từng loại án; tổ chức các hội nghị tập huấn, phiên hòa giải, đối thoại mẫu để các Tòa án học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm. Thí điểm việc thành lập các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án để giải quyết các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính; nghiên cứu, xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Việc đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp được Chánh án TANDTC chỉ theo hướng thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; bảo đảm cho các bên đương sự thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ tố tụng; tập huấn chuyên sâu về kỹ năng điều hành tranh tụng tại phiên tòa. Ban hành Thông tư quy định về phòng xử án, ban hành quy chế tổ chức

phiên tòa, bố trí lại vị trí ngồi của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; quy định về việc tổ chức phòng xét xử thân thiện khi xét xử các vụ việc gia đình và người chưa thành niên; bố trí kinh phí để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng xét xử.

Để giải quyết có hiệu quả các vụ án, Chánh án TANDTC chỉ đạo các Tòa án làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất nhận thức về áp dụng pháp luật, phát hiện và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn xét xử; khẩn trương thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử. Chủ động đề xuất xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Nhằm nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, Chánh án TANDTC tổ chức các Hội nghị trực tuyến tập huấn về kỹ năng viết bản án, quyết định cho Thẩm phán và các chức danh tư pháp của TAND các cấp; rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc viết bản án, quyết định của Thẩm phán; nghiên cứu xây dựng các giáo trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng viết từng loại bản án, quyết định; ban hành các bản án mẫu để các Thẩm phán tham khảo trong quá trình giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó, lãnh đạo TANDTC ban hành Hướng dẫn về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp để các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm xét xử. Yêu cầu mỗi Thẩm phán phải đăng ký thực hiện các phiên tòa để tổ chức rút kinh nghiệm chung. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp các Thẩm phán tự đào tạo, tự học tập thông qua việc rút kinh nghiệm từ chính thực tiễn xét xử, giải quyết các loại vụ việc.

Để nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Thẩm phán, tăng tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án, Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và tổ chức giám sát việc thực hiện các hướng dẫn về công bố bản án, quyết định.

Trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, Chánh án TANDTC đã áp dụng nhiều giải pháp như: tập trung rà soát, phân loại để xem xét, giải quyết các đơn sắp hết thời hạn kháng nghị; đề cao trách nhiệm trong việc phát hiện và kiến nghị về các sai lầm nghiêm trọng trong bản án, quyết định; sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý đơn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; biệt phái các cán bộ có kinh nghiệm của các Tòa án để tăng cường công tác giải quyết đơn; tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề, Hội nghị giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ cho các Tòa án. Đồng thời hàng năm, lãnh đạo TANDTC kiểm tra công tác xét xử tại các Tòa án để kịp thời nắm bắt, phát hiện, xử lý và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với những sai sót, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Tòa án. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đối với Thẩm phán; kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án được lãnh đạo TANDTC hướng dẫn các Tòa án đổi mới quy trình, thủ tục xử lý công việc của bộ phận hành chính tư pháp, đảm bảo đơn giản hóa các bước, thủ tục; triển khai “mô hình hành chính tư pháp một cửa”; xây dựng phần mềm ứng dụng trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, thụ lý các loại vụ việc. Nhiều phần mềm được đưa vào sử dụng như: số hóa hồ sơ các loại án và cho phép người dân tiếp cận hồ sơ vụ án trên mạng; áp dụng việc tiếp nhận và thụ lý đơn qua mạng; cấp sao trích lục bản án; quản lý quá trình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; công bố bản án, quyết định của Tòa án.

Về quản lý, sử dụng ngân sách của hệ thống TAND, hàng năm lãnh đạo TANDTC tiến hành phân bổ ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc bảo đảm kịp thời, đúng định mức, công khai, minh bạch, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công tác quản lý, sử dụng ngân sách, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Công tác quản lý, trang bị tài sản công, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Tòa án đã có chuyển biến mạnh mẽ, cơ sở vật chất từng bước được củng cố, tăng cường. Đến nay, cơ bản các Toà án đã có trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu xét xử. TANDTC đã xây dựng và triển khai thực hiện xong đề án “Trang bị phương tiện làm việc của hệ thống TAND giai đoạn III”; hoàn thiện và đã được Chính phủ phê duyệt Đề án trang bị tài sản, phương tiện làm việc cho các Tòa án giai đoạn IV (2019-2023); mua sắm trang thiết bị làm việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, nghiêm túc theo quy định của pháp luật; việc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, nhất là những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng trong khi thi hành nhiệm vụ. Cùng với công tác chuyên môn, Chánh án TANDTC cũng chỉ đạo toàn ngành đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Tăng cường động viên, khen thưởng với công chức, người lao động làm việc trực tiếp; phát động các phong trào thi đua và tổ chức thi đua tại các Tòa án gắn với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác. Ban hành Quy chế vinh danh Thẩm phán; triển khai nhiều đợt thi tuyển Thẩm phán giỏi, xét tặng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực; chú trọng khen thưởng đột xuất cho Thẩm phán có thành tích xuất sắc trong giải quyết, xét xử các vụ án lớn, phức tạp.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chánh án TANDTC cũng chú trọng đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực pháp luật, tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Thẩm phán; ký kết các Hiệp định tư pháp đa phương, song phương; tương trợ tư pháp, điều tra, truy tố và xét xử; hỗ trợ nguồn lực cho các Tòa án. Sự tích cực, chủ động hợp tác của Tòa án Việt Nam đã mang lại những lợi ích thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với việc tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp cùng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án các cấp nên nhiệm kỳ 2016-2021 chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Chánh án TANDTC sát sao chỉ đạo các Tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với những vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng lớn; những vụ án phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính trung ương theo dõi đôn đốc. Các Tòa án đã xét xử 1.145 vụ với 2.600 bị cáo phạm các tội về tham nhũng; áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nhưng cũng khoan hồng với những người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các Tòa án cũng chú ý áp dụng các biện pháp kê biên tài sản và các biện pháp tư pháp, các hình phạt bổ sung nhằm thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại. Tòa án đã làm tốt chức năng yêu cầu khởi tố vụ án hoặc khởi tố thêm bị can khi phát hiện căn cứ cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội hoặc người phạm tội. Đồng thời khi phát hiện có sự buông lỏng, sơ hở trong công tác quản lý là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các Tòa án đã kiến nghị với các cơ quan có liên quan để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý. Nhìn chung việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Việc giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính bảo đảm khách quan, đúng pháp luật.

Đặc biệt, năm 2020 và năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn quốc, Chánh án TANDTC đã ban hành nhiều công văn, chỉ thị yêu cầu Tòa án các cấp chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội, nhưng phải đưa ra xét xử kịp thời những vụ án vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý giải quyết hàng năm là rất lớn và có xu hướng gia tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, hoạt động của hệ thống Tòa án đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021, không chỉ tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình còn chú trọng quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động TAND các cấp. Một chính trị gia cấp cao của Đảng, Nhà nước- một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có tâm, có tầm, giàu sáng tạo, sống nhân ái tình cảm- Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình luôn nhận được sự nể trọng, tin yêu của cán bộ, công chức Tòa án các cấp.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2021-2026. Với bề dày kinh nghiệm và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận khoa học với thực tiễn hoạt động tư pháp, chúng ta tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình sẽ cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Chắc chắn rằng hệ thống TAND trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được những thành tựu vượt bậc; khẳng định được vị thế của TAND trong hệ thống chính trị, làm tròn sứ mệnh của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin; để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển; để Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm