Truyền hình Tòa án nhân dân số 21: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Minh Giang - Hải Đăng - Thu Trang - 21/01/2023 - 09:15
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật, Ban cán sự đảng, Hội đồng Thẩm phán TANDTC giao cho Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là cơ quan tham mưu, là đầu mối giúp Ban cán sự đảng, lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Chia sẻ ý kiến của bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO